• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2023

 

Từ ngày 07/8 đến ngày 09/8/2023, tại Trung tâm Văn hoá huyện, UBND huyện Đắk Mil đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2023 cho thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện; Lãnh đạo Đảng uỷ, lãnh đạo hội, đoàn thể cấp xã và bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố, bí thư đoàn thanh niên, đại diện công tác mặt trận thôn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã triển khai các nội dung: Giới thiệu tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp và hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp; Cơ chế quản lý, phân cấp điều hành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn các chính sách, chương trình, dự án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Công tác giảm nghèo về thông tin và truyền thông giảm nghèo; Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát, đánh giá, tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

/upload/2005706/20230816/grabc5fb4c8600191ea3639686027.jpg

 

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị kỹ năng, phương pháp và nghiệp vụ thực hiện các tiểu dự án, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách giảm nghèo bền vững. Đồng thời, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

 

Bích Phương – Chuyên viên VP