• :
  • :
Lễ bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa X năm 2022

Lễ bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa X năm 2022

Chiều ngày 29/7/2022, Trung tâm Chính trị huyện Đắk Mil tổ chức Lễ Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa X năm 2022. Tham dự, có đồng chí Nguyễn Hữu Khuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Thị Lương, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; cùng 20 học viên đến từ 08 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

 

         

Toàn cảnh Lễ bế giảng

 

Qua gần 02 tháng học tập, bồi dưỡng các học viên được truyền tải các chuyên đề, kiến thức cơ bản như: Triết học Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Kinh tế chính trị học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; các nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng được hiện thực hóa trong đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả xếp loại học tập toàn khoá tỷ lệ khá, giỏi đạt 100%, trong đó: Giỏi có 04 học viên chiếm 20%; Khá có 16 học viên chiếm 80%.

                                                Ngô Hương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy