• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2024

Sáng ngày 23/4/2024, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, UBND huyện đã phối hợp với Viện đào tạo bồi dưỡng Nguồn nhân lực Tri thức trẻ tổ chức Lễ Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2024. Tham dự Lễ khai giảng có: Đồng chí Phan Bá Tịnh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Tạ Thanh Quyền, Trưởng phòng Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoài, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly, Phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện cùng các học viên tham gia lớp tập huấn.

 

Đ/c Phan Bá Tịnh, PCT UBND huyện phát biểu tại buổi lễ khai giảng

Lớp tập huấn được tổ chức 02 ngày, từ ngày 23/4/2024 đến ngày 24/4/2024. Theo chương trình học, các học viên sẽ được truyền đạt những chuyên đề quan trọng như: Cập nhật những quy định mới của Luật thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và những văn bản liên quan; Kỹ năng nghiệp vụ về công tác khen thưởng; Kỹ năng tổ chức các phong trào thi đua; kỹ năng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến và người tốt, việc tốt; Kỹ năng viết báo cáo, đánh giá, tổng kết công tác thi đua khen thưởng; kỹ năng chuyển đổi số trong thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng; Hướng dẫn các thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Thảo luận và giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hướng tới xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trên địa bàn huyện đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tập huấn phải đảm bảo yêu cầu chất lượng, hiệu quả; học viên tham gia đầy đủ, trách nhiệm, đồng thời vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng được học vào thực tiễn./. 

Tin, Ảnh: Hoàng Giang , Phòng Nội vụ huyện