• :
  • :

KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 ÷ 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ, về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022÷2025, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Tổ chức thực hiện toàn diện, thường xuyên, đồng bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ công tác này; phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh mỗi năm từ 5%÷10%; Đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông tiến tới xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận lợi, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 ÷ 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nội dung chi tiết  Kế hoạch xem ở phần đính kèm


Ke_hoach_thuc_hie__n_Nghi___quye__t_so___48_NQ-CP_nga__y_05_04_2022_cu__a_Chi__nh_phu___ve_tang_cuong_bao_dam_trat_tu__an_toan_giao_thong_va_chong_un_tac_giao_thong_giai_doan_2022____2025_tren_dia_ban_tinh_Dak_Nong_fc691.pdf

Tin tức liên quan

Thông báo

 Kế hoạch tiếp công dân quý IV/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý III/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý I/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, đánh giá, tháo gỡ, khắc phục các tồn tại, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện
 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022 (BÀ ĐÕ THỊ TỐT)
 Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
 Tài liệu họp sơ kết chuyển đổi số
 Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện Đắk Mil sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện tại xã Đức Minh
 Tham dự họp trực tuyến Thành viên UBND tỉnh tháng 7, tháng 8/2022
 Thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất mộc dân dụng thuộc Đề án Khuyến công địa phương năm 2022
 Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Mil, giai đoạn 2021-2025
 Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9)

Bản đồ hành chính

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay : 261
Tháng 10 : 261
Năm 2022 : 824.963
Tổng số : 824.974