• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 ÷ 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ, về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022÷2025, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Tổ chức thực hiện toàn diện, thường xuyên, đồng bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ công tác này; phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh mỗi năm từ 5%÷10%; Đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông tiến tới xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận lợi, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 ÷ 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nội dung chi tiết  Kế hoạch xem ở phần đính kèm