• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tổ chức tập huấn phần mềm đánh giá “Công dân học tập”

Chiều ngày 22/3/2024 tại Trung tâm Chính trị huyện Đắk Mil, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định 324/QĐ-KHVN, các văn bản liên quan đến công tác xây dựng mô hình "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030; hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình "Công dân học tập". Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Vương, Phó chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đắk Nông, cùng hơn 70 cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đại diện Hội Khuyến học các cấp của huyện Đắk Mil.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về mô hình tổ chức của bộ công cụ từ Trung ương đến địa phương, về phân cấp quản lý và hướng dẫn các bước sử dụng ở từng cấp Hội đến công dân. Trong đó hướng dẫn cụ thể, chi tiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa mô hình học tập; sử dụng phần mềm xử lý các số liệu, minh chứng để hình thành hồ sơ đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”; nội dung Quyết định 324/QĐ-KHVN, các văn bản cấp trên triển khai về các văn bản liên quan đến công tác xây dựng mô hình "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, nhằm tiếp tục thúc đẩy và nâng cao chất lượng việc học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhằm phát triển toàn  diện và phát huy tốt nhất những tiềm năng, phẩm chất tốt đẹp, khả năng sáng tạo của đồng bào các dân tộc huyện Đắk Mil. Trên cơ sở hình thành, thực hiện mô hình “Công dân học tập”; nhằm khuyến khích tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong huyện được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện./.

                                                          Mùi Trị - Chuyên viên Vp