• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Đức Minh và xã Thuận An, huyện Đắk Mil

Ngày 10/01/2024, Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 huyện Đắk Mildo đồng chí Phan Bá Tịnh – UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại xã Đức Minh và xã Thuận An về “thẩm tra hồ sơ kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Đức Minh và xã Thuận An”.

Tham dự buổi làm việc có Đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh, Đoàn thẩm tra của huyện gồm có: Lãnh đạo UBND huyện; Đại diện các phòng, ban liên quan các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Về phía địa phương xã Đức Minh, xã Thuận An có: Bí thư Đảng ủy xã, Lãnh đạo UBND xã và thành viên Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã.

Hình ảnh Đoàn thẩm tra làm việc tại xã Thuận An

Đoàn thẩm tra tiến hành thẩm tra thực địa, sau đó thẩm tra công tác thu thập hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại UBND xã.

Báo cáo tại buổi thẩm tra, Lãnh đạo UBND xã Đức Minh cho biết: Địa phương luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự hướng dẫn sát sao của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND xã, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể của xã, sự đồng thuận hưởng ứng của toàn thể nhân dân là điều kiện thuận lợi cơ bản để thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Qua đó, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức xã năng động, được nhân dân tín nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã ngày một tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao rõ rệt. Hệ thống cơ sở hạ tầng (Trường học, trạm y tế, đường giao thông…) cơ bản đáp ứng yêu cầu của địa phương. Các dịch vụ thương mại phát triển mạnh, chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân…

Đối với xã Thuận An, Lãnh đạo UBND xã cho biết: Công tác quản lý điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao mang tính chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể, ban tự quản các thôn, bon và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp trên, địa phương được đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người dân. Đặc biệt, xã có vị trí địa lý tương đối thuận lợi trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch, là vùng đất đai màu mỡ cho phát triển nông nghiệp… có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nền kinh tế có mức tăng trưởng khá, chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng lên, đời sống của người dân đang từng bước được cải thiện ….

Qua kiểm tra thực địa và thẩm tra hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Đức Minh và xã Thuận An, Đoàn thẩm tra đã ghi nhận kết quả đạt được và sự nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao của cán bộ và nhân dân hai xã. Bên cạnh đó, Đoàn thẩm tra đã hướng dẫn và chỉ ra một số nhiệm vụ mà Cấp ủy,  Chính quyền địa phương xã Đức Minh và xã Thuận An cần khắc phục, hoàn thiện để đảm bảo các điều kiện và hồ sơ minh chứng theo quy định phục vụ công tác thẩm tra, đánh giá, công nhận xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                              Kim Oanh – Chuyên viên Văn phòng