• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giáo viên trong hệ thống Giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện Đắk Mil

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTGHU ngày 08/8/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022. Trong 06 ngày (từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 năm 2022), Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trực thuộc trên địa bàn huyện.

Tại các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện được quán triệt 04 chuyên đề gồm: Những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nét nổi bật tình hình thế giới, trong nước và địa phương trong 06 tháng đầu năm 2022; triển khai chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 


Đồng chí Trần Văn Vượng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện
 khai mạc lớp sinh hoạt chính trị hè năm 2022.
 

        Bồi dưỡng chính trị hè là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục huyện nhà trong tình hình mới. Sau Lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài kiểm tra để đánh giá cuối đợt, gắn với chức trách, nhiệm vụ của bản thân./.

Nguyễn Duy Mạnh, Văn phòng


Tác giả: Nguyễn Duy Mạnh, Văn phòng