• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bầu cử Trưởng thôn (bon) nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã Đức Minh

Vào sáng ngày 17/4/2022, trên địa bàn xã Đức Minh đồng loạt tổ chức bầu cử Trưởng thôn (bon) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Không khí bầu cử đã diễn ra phấn khởi, dân chủ và nghiêm túc theo đúng quy định, cử tri thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đối với cử tri là F0, F1 và các hộ không có khả năng đến khu vực bầu cử để bỏ phiếu thì Tổ bầu cử các thôn (bon) cử người đưa thùng phiếu phụ đến từng nhà để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Kết thúc cuộc bầu cử, toàn xã có 2.956/3.349 (chiếm tỷ lệ 88.27%) cử tri đi bầu, 16 ứng cử viên trúng cử chức danh Trưởng thôn (bon). Trong đó 01 Trưởng thôn là đảng viên, Trưởng thôn trẻ tuổi nhất sinh năm 1991, lớn tuổi nhất sinh năm 1957. Kết quả này thể hiện sự tín nhiệm cao của Nhân dân đối với các ứng cử viên trong cuộc bầu cử.

Cử tri tham gia bỏ phiếu vào hòm phiếu tại thôn Minh Đoài, xã Đức Minh

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ Trưởng thôn (bon) trên địa bàn xã Đức Minh tiếp tục được củng cố và tăng cường, qua đó đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân cư, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao đời sống của nhân dân và góp phần đắc lực vào sự phát triển chung của xã Đức Minh./.

Văn Bình – UBND xã Đức Minh