• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả giải ngân tháng 4 năm 2022 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil đang tiến hành giải ngân cho những khách hàng đầu tiên vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, trong tháng 4 năm 2022 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil đã giải ngân cho 86 khách hàng vay, với tổng số vốn là 2,52 tỷ đồng theo 02 chương trình: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP là 1,54 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg là 980 triệu đồng.

Hình ảnh: Quang cảnh điểm giao dịch đang giải ngân vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Theo Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil Phạm Hòa, với tinh thần khẩn trương quyết liệt, đơn vị đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp trong việc tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn, sẵn sàng giải ngân kịp thời; đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách. Dự kiến, trong thời gian tới, đơn vị sẽ giải ngân tiếp 3,1 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vay để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Đây là Chương trình vay mang đậm tính nhân văn sâu sắc, giúp các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn chính sách mua các thiết bị thiết yếu phục vụ học tập./.

Kim Yến, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện