• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 14/9/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1564/UBND-YT về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua Công văn, UBND huyện đã triển khai các nội dung:

Về tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vắc xin theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm vắc xin trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng Covid-19 được phân bổ, tránh lãng phí. Tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, thôn, bon, bản, tổ dân phố thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tiếp tục khẩn trương tổ chức tiêm chủng lưu động tại địa bàn có tỷ lệ tiêm thấp mũi 2 cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên để đảm bảo mục tiêu đề ra. Trung tâm Y tế huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm vắc xin, kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo đối với các địa phương không đảm bảo tiến độ.

Về việc ứng phó với các biến thể mới: Trung tâm Y tế huyện bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19, tăng cường trao đổi, thông tin với Sở Y tế, tham khảo kinh nghiệm của các địa phương để dự báo diễn biến dịch bệnh do biến thể mới gây ra, chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, ngay tại cơ sở; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, Sở Y tế xem xét, giải quyết. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát, cập nhật kịch bản, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Cơ quan, địa phương nào không kịp thời kiểm soát, để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng phải chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, UBND huyện và nhân dân.

Về công tác truyền thông: Trung tâm Y tế huyện chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện và các đơn vị, địa phương có liên quan. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống chống dịch bệnh Covid-19, tích cực tiêm vắc xin phòng Covid-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội./.

Bùi Quang Thắng, Chuyên viên Văn phòng