• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện Đắk Mil tổ chức làm việc với Phòng Kinh tế & Hạ tầng; Đội Quản lý đô thị để nắm bắt tình hình để làm cơ sở đề xuất giải pháp phục vụ hoạt động xúc tiến và kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện

Sáng ngày 04/4/2024, UBND huyện Đắk Mil tổ chức làm việc với Phòng Kinh tế & Hạ tầng; Đội Quản lý đô thị để nắm bắt tình hình hoạt động trên các lĩnh vực thuộc đơn vị quản lý, làm cơ sở đề xuất giải pháp phục vụ hoạt động xúc tiến và kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì buổi làm việc; Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Đội trưởng Đội Quản lý đô thị; Tập thể Lãnh đạo và Công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Hải Kiều, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; đồng chí Trần Đức Văn, Đội trưởng Đội Quản lý đô thị đã báo cáo tình hình hoạt động của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý đô thị trên tất cả các lĩnh vực do đơn vị phụ trách. Qua đó, đã làm rõ kết quả đạt được và nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của đơn vị.

Chủ trì buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương Tập thể Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Tập thể Đội Quản lý đô thị đã đoàn kết, nổ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai một số nội dung như sau:

1. Khẩn trương hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung đô thị Đắk Mil đến năm 2035, trình Ban Thường vụ huyện ủy cho ý kiến; trình Sở Xây dựng, Hội đồng thẩm định và đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đắk Mil đến năm 2030 trình Sở Xây dựng thẩm định.

3. Rà soát, đánh giá hiện trạng, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để đồng bộ quy hoạch đô thị với quy hoạch sử dụng đất.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hiện trạng cơ sở vật chất của Chợ Đắk Mil, khẩn trương đề xuất UBND huyện phương án xử lý, đặc biệt là đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại Chợ Đắk Mil.

5. Giao Đội trưởng Đội Quản lý đô thị tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện.

 

Lê Phương, Chuyên viên Văn phòng