• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc cuộc thi: “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”

Ngày 10/9/2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil đã khai mạc Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn” tại trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil.

 Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn” được tổ chức thành 3 đợt theo phương thức trực tuyến trên hệ thống ELEARNING; thi trắc nghiệm, chọn đáp án. Đối tượng tham gia thi gồm: cán bộ, viên chức tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp của huyện Đắk Mil. Tỷ lệ câu hỏi trong mỗi bài thi gồm: 60% câu hỏi nghiệp vụ ủy thác, 40% câu hỏi Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư.

Hình ảnh minh họa

Cơ cấu giải thưởng gồm: Mỗi đợt thi có 20 giải thưởng dành cho 20 người đạt điểm cao nhất với thời gian trả lời ngắn nhất và được sắp xếp thứ tự theo số điểm từ cao xuống thấp. Mỗi đối tượng dự thi chọn ra 1 giải nhất 3 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải 2 triệu đồng; 6 giải ba, mỗi giải 1,5 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Cuộc thi là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 19 năm thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (04/10/2002 - 04/10/2021). Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và giúp các đối tượng dự thi biết sử dụng các ứng dụng của nền tảng kỹ thuật số trong giai đoạn hiện nay./.

Kim Yến, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

 


Nguồn:dakmil.daknong.gov.vn Copy link