• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tổ chức họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ công bố xã Đắk Gằn đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đức Minh, xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Chiều ngày 17/5/2024, UBND huyện Đắk Mil tổ chức họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ công bố xã Đắk Gằn đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đức Minh, xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp; Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị và Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND các xã: Đắk Gằn, Đức Minh, Thuận An.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua dự thảo Kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức Lễ công bố xã Đắk Gằn đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đức Minh, xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan. Theo đó, dự kiến tổ chức Lễ công bố xã Đắk Gằn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 vào ngày 23/5/2024, tại Nhà Văn hóa xã Đắk Gằn với 200 đại biểu tham dự; Dự kiến tổ chức Lễ công bố xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 vào ngày 04/6/2024, tại Nhà Văn hóa xã Thuận An với 150 đại biểu tham dự; Dự kiến tổ chức Lễ công bố xã Đức Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 vào ngày 07/6/2024, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng với 150 đại biểu tham dự.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện để tổ chức Lễ công bố xã Đắk Gằn đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đức Minh, xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 chu đáo, trang trọng và ý nghĩa.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND huyện các nội dung, chương trình tổ chức Lễ công bố, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch; Các phòng, ban, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao và phân công nhiệm của Ban tổ chức Lễ công bố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo Lễ công bố diễn ra theo đúng kế hoạch; UBND các xã: Đắk Gằn, Đức Minh, Thuận An tập trung chuẩn bị tốt công tác tổ chức buổi Lễ công bố tại đại phương đảm bảo trang trọng và ý nghĩa, tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trước và sau Lễ công bố 2 ngày, đảm bảo an nình, trật tự trong quá trình tổ chức Lễ công bố, đón tiếp khách mời tham dự buổi Lễ chu đáo, trang trọng.

Kim Oanh – Chuyên viên Văn phòng