• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chiều ngày 14/3/2024, huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND & UBND huyện; Tài chính - Kế hoạch; Thanh tra huyện; Tư pháp; Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đắk Mil; Tập thể Lãnh đạo và Viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND và Công chức địa chính - xây dựng các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua báo cáo tổng kết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 18 công trình, dự án, trong đó: Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ: 04 dự án; Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 04 dự án; Nguồn vốn ngân sách huyện: 05 dự án; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông: 03 dự án; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 02 dự án. Hiện nay, đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 05/18 công trình, dự án, đạt 27,7% khối lượng, cụ thể: Bãi rác xã Đắk N’Drot; Công trình Chốt chiến đấu dân quân thường trực tại xã biên giới Thuận An; Công trình Chốt chiến đấu dân quân thường trực tại xã biên giới Đắk Lao; Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh; Hồ Suối 38.

Đồng chí Lê Văn Hoàng phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn các công trình, dự án, đồng thời đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: công tác thu thập thông tin thửa đất phục vụ ban hành thông báo thu hồi đất còn gặp nhiều khó khăn; công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được chặt chẽ, đồng bộ; chưa chủ động trong việc xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án;  công tác xác định giá đất cụ thể phục vụ lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai chậm, chưa đảm bảo tiến độ. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2023, đồng chí Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện, vì mục tiêu phát triển của huyện; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND huyện liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Kịp thời tham mưu UBND huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc bảo đảm quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Ngoài ra, đã yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương khẩn trương tham mưu UBND huyện triển khai một số nội dung quan trọng như: chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình xác định giá đất cụ thể để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình dự án trong năm 2024; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn huyện chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ trong công tác xác định thông tin thửa đất, nguồn gốc sử dụng đất./.

                                                          Lê Phương, Chuyên viên Văn phòng.