• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023.

Sáng ngày 08/11/2023, huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023; Phiên họp Thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 10/2023. Đồng chí Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có: thành viên UBND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; Đội Quản lý đô thị; Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện; Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Thuận An; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông; Kho bạc Nhà nước huyện; Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Song; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil; Bảo hiểm xã hội huyện; Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị
 

Trong 10 tháng đầu năm 2023, với sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị, địa phương; được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện; sự phối hợp tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự phấn đấu của các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện được đảm bảo ổn định, phát triển đúng hướng, cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo trồng 10 tháng ước đạt 45.270 ha/ 49.812ha KH, đạt 91% so với kế hoạch 2023 và bằng 91% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 36.579 tấn, đạt 65,2% kế hoạch, bằng 95,5% so với cùng kỳ năm trước.Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện có khoảng 776.268 con/828.761con, đạt 93,66% so với kế hoạch, bằng 124,96% so với cùng kỳ năm trước.

Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Theo đó, có 07 sản phẩm đủ điều kiện để UBND huyện ban hành quyết định công nhận sản phẩm đạt 3 sao; 02 sản phẩm đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đánh giá, công nhận sản phẩm đạt 4 sao.

Tổng giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng trong tháng 10: Theo giá cố định 2010 đạt 153 tỷ đồng, theo giá hiện hành đạt 182 tỷ đồng; Luỹ kế 10 tháng đầu năm: Theo giá cố định 2010 đạt 1.320 tỷ đồng, theo giá hiện hành đạt 1.570 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Về giá trị gia tăng ngành thương mại và dịch vụ tháng 10: Theo giá cố định 2010 đạt 218 tỷ đồng, theo giá hiện hành đạt 288 tỷ đồng; Luỹ kế 10 tháng đầu năm: Theo giá cố định 2010 đạt 2.026 tỷ đồng, theo giá hiện hành đạt 2.682 tỷ đồng, đạt 84,75% kế hoạch, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 10 ước đạt 3.475 triệu đồng, lũy kế thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 15/10/2023 đạt 104.738 triệu đồng, đạt 50,15% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao (không bao gồm thu chuyển nguồn, thu bổ sung từ NS cấp trên, thu kết dư ngân sách, thu HĐĐG quản lý qua NSNN).

Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng 10/2023 ước đạt 29.039 triệu đồng, lũy kế chi ngân sách địa phương đến ngày 15/10/2023 (không bao gồm số chi bổ sung cho NS cấp dưới, tạm chi ngân sách...) ước đạt 510.223 triệu đồng, đạt 96,4% dự toán tỉnh và dự toán HĐND huyện giao.

Tổ chức đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) và Ngày Chuyển đổi số Đắk Nông năm 2023 (01/11) và tuyên truyền lan toả Hội thi trực tuyến "Chuyển đổi số - nhận thức và hành động".

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2023. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái thành lập tỉnh Đắk Nông; Xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023.

 

 

Đồng chí Lê Văn Hoàng phát biểu chỉ đạo

 

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác xác định giá đất cụ thể; công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 triển khai chưa đảm bảo tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng triển khai chậm, dẫn tới tiến độ xây dựng một số công trình trên địa bàn huyện chưa đảm bảo so với kế hoạch đề ra; xung đột giữa quy hoạch chung đô thị Đắk Mil và quy hoạch sử dụng đất, ảnh hưởng đến việc triển khai dự án đầu tư công và bán đấu giá quyền sử dụng đất; thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch, tỷ lệ giải ngân các công trình đạt thấp; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản vẫn còn một số bất cập, hạn chế; tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra, chưa được xử lý triệt để; kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện công vụ và chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định; công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính đang còn nhiều tồn tại, hạn chế. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2023, đồng chí Lê Văn Hoàng đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu UBND huyện triển khai một số nội dung quan trọng như: Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu Ngân sách Nhà nước, chống thất thu thuế; khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 2024; đẩy nhanh công tác xác định giá đất cụ thể; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công công trình, giải ngân nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện./.

                                                          Lê Phương, Chuyên viên Văn phòng.