• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày 18/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện Đắk Mil, đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Toàn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; đại diện các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, một số chủ trang trại tiêu biểu trên địa bàn huyện, đại diện các chủ thể có sản phẩm đạt Chứng nhận OCOP năm 2021.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày dự thảo Báo cáo thực trạng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Đắk Mil và kiến nghị, đề xuất cơ chế chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; ý kiến phát biểu thảo luận của một số phòng, ban huyện, của UBND xã Đắk Sắk và báo cáo tham luận của các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp tham dự Hội nghị.

 

Hình ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo Báo cáo, trên địa bàn huyện Đắk Mil hiện nay chủ yếu các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, một số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải, tín dụng,... Hầu hết các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Tổ viên; từng bước tiếp cận mô hình sản xuất hiện đại vào sản xuất một số sản phẩm chủ lực của địa phương; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, cơ giới hóa vào sản xuất, chế biến; hợp tác, liên kết sản xuất từng bước được hình thành và phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác của huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện; đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể; tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về kinh tế tập thể là yêu cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; rà soát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục tăng cường công tác thi hành thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện; tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác để có biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác; rà soát, tổng hợp các danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác; hàng năm tham mưu UBND huyện phối hợp Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo, hỗ trợ tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các chương trình xúc tiến thương mại khuyến công, khuyến nông, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP;...

 

Trúc Đào, Văn phòng HĐND và UBND huyện