• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác của huyện Đắk Mil làm việc tại xã Đức Mạnh để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Chiều ngày 15/03/2024, Đoàn công tác của huyện Đắk Mil do đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại xã Đức Mạnh để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tham dự buổi làm việc, Đoàn công tác của huyện gồm có: Đồng chí Phan Văn Thân, UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Tiến Phúc, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, phụ trách địa bàn xã Đức Mạnh; Lãnh đạo và Chuyên trách Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Thống kê khu vực Đắk Mil – Đắk Song; Bảo hiểm xã hội huyện; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện. Về phía địa phương có: Bí thư Đảng ủy xã, Lãnh đạo UBND xã và thành viên Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã Đức Mạnh.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Lãnh đạo UBND xã Đức Mạnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian qua tại địa phương và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đó, Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Đức Mạnh được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự hướng dẫn sát sao của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND xã, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể của xã, sự đồng thuận hưởng ứng của toàn thể nhân dân. Đảng ủy, UBND xã và các tổ chức đoàn thể của xã Đức Mạnh đã xác định được vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Chương trình nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp. Ủy ban nhân dân xã đã vận động nhân dân phát huy vai trò đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, huy động nhân dân đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, từ đó phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như “Phát triển đường giao thông rộng, thoáng, an toàn” “Phát triển sản xuất nông nghiệp xanh – sạch – an toàn- bền vững” và phong trào thi đua “ Nhà sạch - Đường làng, Ngõ xóm xanh – sạch – đẹp”. Tuy nhiên, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Đức Mạnh gặp một số khó khăn như: Cán bộ phụ trách các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới nâng cao thực hiện kiêm nhiệm, chưa được thường xuyên tập huấn, đào tạo bài bản nên còn lúng túng trong triển khai nhiệm vụ. Việc kêu gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện các dự án còn hạn chế. Công tác điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng theo 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại địa phương chưa sát, chưa chính xác với thực tế. Công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã còn gặp khó khăn. Cơ chế huy động nguồn lực, phân bổ nguồn vốn và chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng cơ sở ở địa phương thực hiện chưa thống nhất…

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận kết quả đạt được và sự nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao của cán bộ và nhân dân xã Đức Mạnh. Bên cạnh đó, đồng chí đã kết luận và chỉ đạo: Đảng uỷ, UBND xã và các đoàn thể xã Đức Mạnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo vào cuộc của cả hệ thống chính trị một cách quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đề ra giải pháp toàn diện, đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đã đăng ký thực hiện trong năm 2024 góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Đặc biệt, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội trong cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp chung sức xây dựng xã Đức Mạnh về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024.                                                                                                                       

Kim Oanh – Chuyên viên Văn phòng