• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Mil

Ngày 10/3/2023, Đảng ủy xã Đức Minh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”. Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Trần Thái Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; đồng chí Phan Văn Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Minh, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Bí thư chi bộ và Đảng viên các thôn, bon trên địa bàn xã Đức Minh.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã được phổ biến, quán triệt ba chuyên đề, gồm: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa, con người Đắk Nông; Một số bài viết, nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa. Mỗi nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đồng chí phân tích sâu sắc, gắn với thực tiễn công tác để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương và phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Văn Bình – Xã Đức Minh