• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 HĐND huyện

Nhằm tạo điều kiện cho đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu nhập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND huyện nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Ngày 25/5/2023, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các đơn vị liên quan tổ chức 10 điểm tiếp xúc cử tri tại 10 đơn vị bầu cử. Trong đó có 02 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện là xã: Đức Minh và Đắk Sắk; 08 điểm còn lại tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện.

Hình ảnh tại điểm tiếp xúc cử tri xã Đắk Sắk

Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 7; dự kiến chương trình, nội dung thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh;  đại biểu HĐND huyện thông báo với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 HĐND huyện; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu, giải trình và chuyển các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri tại Hội nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện theo quy định./.

 

 Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng