• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Đắk Mil khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 08/3/2024, Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil đã tiến hành tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa phương, Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII và Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện Đắk Mil đã thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện uỷ. Đồng thời, thông qua tờ trình của UBND huyện và tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã nghỉ công tác. Kỳ họp cũng đã thảo luận về các Tờ trình của UBND huyện gồm (1) Đề nghị giao dự toán (vốn sự nghiệp) để thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2024; (2) Đề nghị phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2024.

Sau 01 buổi làm việc với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. Kỳ họp đã thông qua 04 Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đắk Mil khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết thông qua giao dự toán (vốn sự nghiệp) để thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2024; Nghị quyết thông qua phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2024.

        Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà H’ Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND huyện, các ngành, các cấp cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND. Các vị đại biểu HĐND tăng cường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nêu cao vai trò gương mẫu cùng với đồng bào các dân tộc huyện nhà, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND đã đề ra./.

Ngô Hương – Văn phòng