• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển KT- XH, bảo đảm QP - AN tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023; Phiên họp Thành viên UBND huyện, thường kỳ tháng 5/2023

Sáng ngày 07/6/2023, huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển KT- XH, bảo đảm QP - AN tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023; Phiên họp Thành viên UBND huyện, thường kỳ tháng 5/2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Luỹ, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Bá Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chủ trì Hội nghị.

Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; thành viên UBND huyện; Phó Ban Kinh tế - Xã hội; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị
 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 05 tháng đầu năm 2023, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Hè Thu ước khoảng: 5.490 ha/7.673 ha, đạt 71,54% so với kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm khoảng 488.952 con, đạt 58,99% so với kế hoạch, tăng 138,81% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng trong 5 tháng đầu năm: Theo giá cố định 2010 đạt 534,7 tỷ đồng, theo giá hiện hành đạt 637,2 tỷ đồng, đạt 37,1% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị gia tăng ngành thương mại và dịch vụ 5 tháng đầu năm: Theo giá cố định 2010 đạt 897,2 tỷ đồng, theo giá hiện hành đạt 1.187,8,2 tỷ đồng, đạt 37,5% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 05 tháng đầu năm 2023 ước đạt 59,637 tỷ đồng, đạt 28,55% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao.Tổng chi ngân sách địa phương trong 5 tháng đầu năm 2023 (không bao gồm số chi bổ sung cho NS cấp dưới, tạm chi ngân sách...) ước đạt 175,842 tỷ đồng, đạt 44,3% dự toán tỉnh giao và 41,4% dự toán HĐND huyện giao. Tổng số vốn đầu tư giải ngân trong tháng 5/2023 ước đạt 7,249 tỷ đồng, lũy kế tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến tháng 5/2023 ước đạt 94,909 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Luỹ, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Luỹ đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu UBND huyện triển khai một số nội dung quan trọng như: xây dựng đề án nông thôn mới cấp huyện; thành lập Hội đồng định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện; triển khai công tác lập quy hoạch nông thôn mới cấp xã; hoàn thiện, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Mil; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn, phòng, chống đuối nước ở trẻ em trong dịp hè năm 2023./.

                                                                                                                                                                         Lê Phương, Chuyên viên Văn phòng.