• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp lấy ý kiến về dự thảo báo cáo của UBND huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 29/5/2023, đồng chí Lê Văn Hoàng, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp lấy ý kiến về dự thảo báo cáo của UBND huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ xây dựng Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện.

Hình: Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương đã thảo luận và trao đổi các nội dung liên quan trong dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp đã yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, rà soát, đối chiếu các số liệu, các nội dung đánh giá tại báo cáo chưa thống nhất, kịp thời góp ý và gửi kết quả về Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp; giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại cuộc họp và các góp ý bổ sung, tham mưu UBND huyện hoàn thiện dự thảo Báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định./.

 

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện