• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 - 2023 trên địa bàn huyện Đắk Mil

Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 - 2023 trên địa bàn huyện Đắk Mil; nắm bắt những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình, qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện. Từ ngày 15/5 - 19/5/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí H’ Xuân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng Đoàn giám sát đã có cuộc giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại: Phòng Dân tộc, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện, UBND các xã: Đắk Gằn, Thuận An.

 

Hình ảnh buổi giám sát với Phòng Dân tộc

 

Thông qua các buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn và đơn vị được giám sát đã trao đổi, thảo luận để làm rõ một số nội dung khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình như: Nguồn vốn phân bổ chậm, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh còn chậm, chưa đồng bộ; một số dự án đã cấp vốn, nhưng Trung ương, Tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn nên vẫn chưa triển khai giải ngân. Các chính sách, nguồn lực hỗ trợ còn dàn trải, thiếu tập trung, chủ yếu là hỗ trợ trực tiếp, nên chưa phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Định mức hỗ trợ một số nội dung còn thấp,… Số người làm việc tại Phòng Dân tộc chưa đảm bảo theo biên chế đã được giao; cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã chủ yếu kiêm nhiệm, chưa được tập huấn chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ nên ảnh hưởng trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình ở địa phương nhất là đối với một Chương trình lớn, độ khó cao. 

Kết luận các tại buổi làm việc, đồng chí H’ Xuân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả bước đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của các đơn vị, địa phương. Đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung của chương trình, nhằm phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ. Phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng công trình, dự án được triển khai trên địa bàn huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương, Đoàn giám sát ghi nhận và tiếp thu để tổng hợp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

 

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng