• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 10 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
01 Xác nhận thông tin hộ tịch Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử Đã có hiệu lực
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải cơ sở Đã có hiệu lực
1 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Nuôi con nuôi Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phòng Tư Pháp Hộ tịch Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực Đã có hiệu lực
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực Đã có hiệu lực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp Chứng thực Đã có hiệu lực
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Đã có hiệu lực
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Đã có hiệu lực