• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 19 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận BHXH tỉnh/huyện Bảo hiểm Đã có hiệu lực
Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp BHXH tỉnh/huyện, Cơ quan bưu điện Bảo hiểm Đã có hiệu lực
Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân. BHXH tỉnh, BHXH huyện Bảo hiểm Đã có hiệu lực
16 Thanh toán chi phí BHYT với cơ sở KCB BHYT BHXH tỉnh/BHXH huyện được phân cấp Bảo hiểm Đã có hiệu lực
15 Ký hợp đồng KCB BHYT BHXH tỉnh/BHXH huyện được phân cấp Bảo hiểm Đã có hiệu lực
14 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Bảo hiểm Đã có hiệu lực
13 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Bảo hiểm Đã có hiệu lực
12 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Cơ quan BHXH Bảo hiểm Đã có hiệu lực
11 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích BHXH tỉnh/BHXH huyện theo phân cấp giải quyết Bảo hiểm Đã có hiệu lực
10 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Bảo hiểm Đã có hiệu lực
Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã Cơ quan BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Bảo hiểm Đã có hiệu lực
08 Giải quyết hưởng BHXH một lần BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Bảo hiểm Đã có hiệu lực
07 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết. Bảo hiểm Đã có hiệu lực
06 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết. Y tế Đã có hiệu lực
05 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết. Y tế Đã có hiệu lực
04 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Y tế Đã có hiệu lực
03 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT BHXH tỉnh, BHXH huyện Y tế Đã có hiệu lực
2 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH BHXH tỉnh, BHXH huyện Bảo hiểm Đã có hiệu lực
01 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT BHXH tỉnh, BHXH huyện Bảo hiểm Đã có hiệu lực