• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải quyết đơn của 03 hộ dân ông Cao ThếTài, ông Trần Xuân Phúc, bà Phạm ThịThành thường trú tại TDP 5, Thịtrấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil

Giải quyết đơn của 03 hộ dân ông Cao ThếTài, ông Trần Xuân Phúc, bà Phạm ThịThành thường  trú  tại  TDP  5,  Thịtrấn Đắk  Mil,  huyện Đắk  Mil