• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 5 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phòng Tài chính kế hoạch Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Đã có hiệu lực
01 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đã có hiệu lực
01 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực
01 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực
01 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực