• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 12 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
01 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Quyết định thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đã có hiệu lực
01 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người hiện Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn UBND huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cơ sở giáo dục phổ thông Giáo dục tiểu học Đã có hiệu lực