• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Công nghiệp tiêu dùng Đã có hiệu lực