• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đắk Mil ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyển đổi số huyện Đắk Mil năm 2023

Ngày 28/3/2023, UBND huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND, về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyển đổi số huyện Đắk Mil năm 2023 nhằm phát huy vai trò tiên phong của chính quyền trong việc tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, khuyến khích hỗ trợ cán bộ ,công chức, viên chức toàn huyện thực hiện chuyển đổi số cộng đồng thông qua các phần mềm ứng dụng trên môi trường mạng internet như I-Office, Dịch vụ chữ ký số trên thiết bị di động, dịch vụ cổng thông tin điên tử phục vụ trao đổi thông tin và thủ tục hành chính giữa chính quyền với người dân và các tổ chức kinh tế - xã hội tại địa phương, cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản của chuyển đổi số, đồng thời giới thiệu và hướng dẫn cài đặt các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc và phần mềm thanh toán điện tử.

Theo đó, Hội nghị tập huấn diễn ra trong 01 ngày, tại Hội trường B, Trung tâm Văn hoá huyện, các đại biểu sẽ được tập huấn các nội dung: Giới thiệu tổng quan về nhiệm vụ, định hướng chuyển đổi số của huyện Đắk Mil trong năm 2023 và kế hoạch thựchiện cho những năm tiếp theo; Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng phần mềm văn bản điều hành; Hướng dẫn CBCCVC thực hiện ký số trên thiết bị di động; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công điện tử tích hợp một cửa điện tử Igate; Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt VNPT Money, hướng đến  không  dùng  tiền  mặt trong thanh toán hoá đơn tiêu dùng hàng ngày; Các bước triển khai chuyển đổi số trong cộng đồng để đem lại hiệu quả cao trên con đường ngắn nhất; Triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện

    Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung để chuẩn bị Hội nghị tập huấn như: Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn, liên hệ và phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch; Tham mưu  Giấy  mời, lập Danh  sách đại  biểu  tập  huấn, Chương trình tập huấn, ma  két,  nước  uống,  làm  công tác  tổ chức;  cử cán bộ công chức, viên chức, tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và cấp thôn, bon, bản, tổ dân phố tham gia tập huấn đầy đủ; cử cán bộ tham gia hướng dẫn, cài đặt các phần mềm ứng dụng phục vụ chuyển đổi số cộng đồng một cách hiệu quả, thiết thực…

 

Bích Phương – Chuyên viên VP