Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Tra cứu văn bản QPPL

 
Tra cứu văn bản QPPL 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 22  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng chuyên mục "Tổ chức, cá nhân hỏi - cơ quan chức năng trả lời " trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định về việc sửa đổi khoản 1, Điều 7 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Chỉ thị về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước và ngăn chặn tin nhắn rác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định ban hành quy định tạm thời một số giá dịch vụ chụp CT Scaner trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định ban hành quy định tạm thời một số giá dịch vụ chụp CT Scaner trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định ban hành Quy định một số tiêu chí và mức đạt một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định ban hành Quy định theo dõi, đánh giá và xếp loại kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
tải rar về
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quy chế tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông khi từ trần
tải pdf về
Hướng dẫn tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2016-2017
tải pdf về
Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
tải pdf về
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định 420/QĐ-UBND, ngày 07/5/2015
tải pdf về
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông
tải pdf về

 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

tải pdf về
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối