Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 


 

                                              THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY:

1. Bí thư Huyện ủy

 

 

 

​                                                           Lữ Chí Cường, Bí thư Huyện ủy Đắk Mil.jpg
                                                              Đ/C Lữ Chí Cường 

​                                                           TUV, Bí Thư Huyện ủy

 

2. Các phó Bí thư huyện ủy

          Phan Khánh Tùng.jpg                    Le Van Duong.jpg                 Hoàng Văn Thuần, Phó Chánh Văn phòng2015.jpg           Đ/C Phan Khánh Tùng             Đ/C Lê Văn Dương                Đ/C Hoàng Văn Thuần            

  PBT Huyện ủy, CT HĐND huyện       PBT TT Huyện ủy        PBT Huyện ủy, CT UBND huyện   
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Đ/c Lữ Chí Cường

TUV - Bí thư Huyện ủy

02

Đ/c Lê Văn Dương

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

    03 Đ/c Phan Khánh Tùng Phó Bí thư, CT HĐND huyện

04

Đ/c Hoàng Văn Thuần

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

05

Đ/c Bùi Hải Đường

UVBTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện

06

Đ/c Nguyễn Cảnh Tân

UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

07

Đ/c Lê Quốc Lương

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

08

Đ/c Nguyễn Hữu Khuyến

UVBTV -  Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

    ​09 Đ/c H’ Xuân UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện
​    10 Đ/c Ngô Thanh Hải UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện
    11 Đ/c Nguyễn Ngọc Lũy UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện
​    12 Đ/c Phạm Đông Dương UVBTV - Chỉ huy Trưởng CQQS huyện
​    13 Đ/c Nguyễn Văn Dũng UVBTV - Trưởng Công an huyện
    14 Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

15

Đ/c Nguyễn Thị Ân

HUV - Trưởng phòng TC - KH huyện

16

Đ/c Lê Văn Điệp

HUV - Trưởng phòng NN & PTNT huyện

17

Đ/c Nguyễn Hữu Đoan

HUV - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Đắk Rla

18

Đ/c Nguyễn Đình Hà

HUV- Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Đức Minh

19

Đ/c Đinh Thanh Hải

HUV - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND  xã Đắk Sắk

20

Đ/c Lại Hồng Khanh

HUV - Viện trưởng VKSND huyện

21

Đ/c K Sơ Lành

HUV - Chính trị viên CQQS huyện

22

Đ/c Trần Thái Lập

HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

23

Đ/c Đỗ Thị Mận

HUV - Chánh án TAND huyện

24

Đ/c Nguyễn Công Mạnh

HUV - Bí thư Huyện đoàn

25

Đ/c Chu Thị Máy

HUV - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Long Sơn

26

Đ/c Thái Văn Ngạn

HUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

27

Đ/c Hoàng Ngọ

HUV - Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã Đắk Lao

28

Đ/c Cao Đức Nguyên

HUV - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Đắk Gằn

29

Đ/c Y Nhơm

HUV - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

30

Đ/c Nguyễn Hữu Phố

HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

31

Đ/c Nguyễn Tiến Phúc

HUV - Trưởng phòng Nội vụ huyện

32

Đ/c Phan Văn Thân

HUV - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND  xã Đức Mạnh

33

Đ/c Lường Xuân Thành

HUV - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

34

Đ/c Phan Hữu Thọ

HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

35

Đ/c Phạm Lý Thống

HUV - Chánh Thanh tra huyện

36

Đ/c Trần Thị Hoài Thu

HUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

37

Đ/c Nguyễn Thị Tình

HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện

38

Đ/c Phan Bá Tịnh

HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy

39

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

HUV - Trưởng phòng TN và MT huyện

40

Đ/c Hoàng Xuân Vĩnh

HUV - Trưởng phòng LĐ - TB&XH huyện

41

Đ/c Nguyễn Văn Vỹ

HUV - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND thị trấn Đắk Mil

    42​
Đ/c Hoàng Văn Dân
HUV- Phó Trưởng Ban Dân Vận