Thông tin tuyên truyền
Kho bạc nhà nước Đắk Mil đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước 04/06/2021

Thực hiện Công văn số 1430/KBNN-VP ngày 29/3/2021 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo chuyên đề; Kế hoạch số 274/KH-KBĐN ngày 10/5/2021 của KBNN Đắk Nông về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo chuyên đề cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Huyện Đắk Mil tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 18/05/2021

Ngày 17/5/2021, Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với UBMTTQVN các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, giúp cử tri hiểu rõ hơn về các ứng cử viên và cân nhắc bầu chọn những người xứng đáng có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Đơn vị bầu cử số 05: Xã Thuận An s 14/05/2021

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 05: Xã Thuận An

Đơn vị bầu cử số 06: Xã Đắk Lao 14/05/2021

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 06: Xã Đắk Lao

Đơn vị bầu cử số 10: Xã Đức Mạnh 14/05/2021

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 10: Xã Đức Mạnh

Đơn vị bầu cử số 09: Xã Đắk Sắk 14/05/2021

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 09: Xã Đắk Sắk

Đơn vị bầu cử số 08: Xã Đức Minh 14/05/2021

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 08: Xã Đức Minh

Đơn vị bầu cử số 07: Xã Đắk R'la 14/05/2021

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 07: Xã Đắk R'la

Đơn vị bầu cử số 04: Thị trấn Đắk Mil 14/05/2021

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 04: Thị trấn Đắk Mil

Đơn vị bầu cử số 03: Xã Long Sơn 14/05/2021

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 03: Xã Long Sơn

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 3 1 2 3
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info