Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Tập huấn triển khai hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Mil 11/09/2020

Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở HĐND&UBND huyện Đắk Mil, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông và VNPT Đắk Nông tổ chức tập huấn triển khai hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông cho cán bộ lãnh đạo, công chức phụ trách công tác tổng hợp báo cáo kinh tế - xã hội và công chức phụ trách công nghệ thông tin thuộc các Phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Đoàn kiểm tra Công vụ số 525 của UBND huyện Đắk Mil tiến hành kiểm tra công vụ tại UBND xã Đắk Sắk 19/08/2020

Ngày 05/8/2020, Đoàn Kiểm tra Công vụ số 525 do đồng chí Vũ Đại Phong - Phó trưởng phòng Nội vụ - Trưởng Đoàn kiểm tra Công vụ số 525 cùng các Thành viên đã tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND xã Đắk Sắk.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 17/04/2020

Ngày 13/4/2020, Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đắk Mil đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-BCĐCCHC về kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đắk Mil tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 17/01/2020

Ngày 07/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Đắk Mil năm 2020.

Đắk Mil triển khai lắp đặt cụm Pa-nô, áp phích tuyên truyền cải cách hành chính 04/11/2019

Ngày 24/10/2019, huyện Đắk Mil đã phối hợp với Sở Nội vụ và công ty TNHH Quảng cáo Nguyên Anh ART triển khai lắp đặt cụm Pa-nô, áp phích tuyên truyền cải cách hành chính với nội dung “Cải cách hành chính nhằm bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân bảo vệ quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc của đất nước; Cải cách hành chính tạo mội trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian và kinh phí của doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; Cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính”.

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 04/11/2019

Ngày 04/11/2019 tại Trung tâm văn hóa huyện, UBND huyện Đắk Mil phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông và Trung tâm Viễn Thông Đắk Mil tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện Đắk Mil. Đến dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, đồng chí Nguyễn Lương Tiến, Giám đốc VNPT Vinaphone Đắk Mil, đồng chí Nguyễn Trung Quý, Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, công chức thuộc các Phòng, ban, đơn vị, đại diện hộ kinh doanh và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ 04/11/2019

Ngày 17/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 4977/UBND-NCKSTT, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tập huấn về ISO điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Mil 04/10/2019

Sáng ngày 23/9/2019 tại trụ sở HĐND&UBND huyện Đắk Mil, UBND huyện Đắk Mil phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông và Trung tâm Phần mềm trường Đại học Cần Thơ tổ chức lớp đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm ISO điện tử cho cán bộ lãnh đạo, thư ký ISO, công chức phụ trách ISO thuộc các Phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đắk Mil. Đến dự khai mạc tập huấn có: Đồng chí Phạm Đức Lộc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Trần Hoàng Việt - Giảng viên Trung tâm Phần mềm Trường Đại học Cần Thơ, đồng chí Trần Thái Lập - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện và 55 học viên là cán bộ lãnh đạo, thư ký ISO, công chức phụ trách ISO thuộc các Phòng, ban, UBND các xã, thị trấn.

Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
138,395
Trong ngày: 89
Trong tháng: 686
Trong năm: 59,859