Cải cách hành chính
Đắk Mil ban hành thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 29/04/2021

Ngày 29/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 100/UBND-KH về việc ban hành thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đăk Mil năm 2021. Nhằm mục đích tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 10/12/2020

Trong 05 năm qua, công tác CCHC là một hành trình nỗ lực với nhiều cách làm sáng tạo, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn, góp phần vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Triển khai công tác CCHC giai đoạn 2016-2020, quyết liệt triển khai công tác CCHC, trọng tâm là công tác cải cách TTHC và hiện đại hoá hành chính một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt , triển khai: Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng liên quan, tổ chức học tập, phổ biến và quán triệt Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính của Trung ương, … các văn bản chỉ đạo của Huyện Ủy, UBND huyện nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính tại địa phương, coi công tác CCHC là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 10/12/2020

Ngày 02/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1792/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Mil 10/12/2020

Ngày 03/12/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Mil. Nhằm theo dõi, đánh giá một cách khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Đoàn kiểm tra Công vụ số 525 của UBND huyện Đắk Mil tiến hành kiểm tra công vụ tại UBND xã Đức Minh 09/11/2020

Ngày 26/10/2020, Đoàn Kiểm tra Công vụ số 525 do đồng chí Vũ Đại Phong - Phó trưởng phòng Nội vụ - Trưởng Đoàn kiểm tra Công vụ số 525 cùng các Thành viên đã tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND xã Đức Minh.

Tập huấn triển khai hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Mil 11/09/2020

Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở HĐND&UBND huyện Đắk Mil, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông và VNPT Đắk Nông tổ chức tập huấn triển khai hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông cho cán bộ lãnh đạo, công chức phụ trách công tác tổng hợp báo cáo kinh tế - xã hội và công chức phụ trách công nghệ thông tin thuộc các Phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Đoàn kiểm tra Công vụ số 525 của UBND huyện Đắk Mil tiến hành kiểm tra công vụ tại UBND xã Đắk Sắk 19/08/2020

Ngày 05/8/2020, Đoàn Kiểm tra Công vụ số 525 do đồng chí Vũ Đại Phong - Phó trưởng phòng Nội vụ - Trưởng Đoàn kiểm tra Công vụ số 525 cùng các Thành viên đã tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND xã Đắk Sắk.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 17/04/2020

Ngày 13/4/2020, Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đắk Mil đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-BCĐCCHC về kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đắk Mil tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 17/01/2020

Ngày 07/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Đắk Mil năm 2020.

Đắk Mil triển khai lắp đặt cụm Pa-nô, áp phích tuyên truyền cải cách hành chính 04/11/2019

Ngày 24/10/2019, huyện Đắk Mil đã phối hợp với Sở Nội vụ và công ty TNHH Quảng cáo Nguyên Anh ART triển khai lắp đặt cụm Pa-nô, áp phích tuyên truyền cải cách hành chính với nội dung “Cải cách hành chính nhằm bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân bảo vệ quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc của đất nước; Cải cách hành chính tạo mội trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian và kinh phí của doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; Cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính”.

Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info