Thông tin chỉ đạo điều hành
Đắk Mil triển khai biện pháp phòng, chống Covid-19 26/02/2021

Ngày 24/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 298/UBND-YT về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021.

Đắk Mil ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 13/11/2020

Ngày 13/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đắk Mil ban hành Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 12/11/2020

Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Nhằm thống kê tổng hợp chính xác số hộ, số nhân khẩu theo từng địa phương, từng nhóm đối tượng nghèo (nghèo thu nhập và nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản) bao quát được toàn bộ sự biến động hộ nghèo. Đồng thời, xác định được nguyên nhân, nhu cầu cần hỗ trợ để thoát nghèo bền vững; trên cơ sở số liệu rà soát, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu giảm nghèo của giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2021; làm cơ sở để xây dựng các Nghị quyết, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Đắk Mil chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão 10/11/2020

Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 1779/UBND-NN về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Triển khai tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 3 năm 2020 trên địa bàn huyện Đắk Mil 10/11/2020

Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 1780/UBND-NN về việc triển khai tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 3 năm 2020 trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 30/10/2020

Ngày 28/10/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND, về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật góp phần tạo chuyển biến tích cực, từ đó, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

Tổ chức họp chuyên đề về quản lý sử dụng quỹ đất công; triển khai các biện pháp thu hút dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện 23/09/2020

Ngày 21/9/2020, đồng chí Trần Văn Thương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chủ trì họp chuyên đề về quản lý sử dụng quỹ đất công; triển khai các biện pháp thu hút dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có: Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 18/09/2020

Ngày 16/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, nhằm huy động toàn dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch); tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường; vận động các tổ chức, cá nhân tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải tại các khu vực nông thôn, góp phần làm sạch môi trường; nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực nông thôn nói riêng và toàn huyện nói chung; tăng cường công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, phát huy phong trào bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện; nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, hình thành ý thức, trách nhiệm và thái độ, hành vi ứng xử với môi trường.

Huyện Đắk Mil ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân 11/09/2020

Ngày 09/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND, về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện; nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ c

Đắk Mil quản lý, xử lý gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên còn sót lại trên đất nông nghiệp, đất khác 10/09/2020

Ngày 09/9/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 1434/UBND-KL về việc quản lý, xử lý gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên còn sót lại trên đất nông nghiệp, đất khác.

Trang 1 trên tổng số 4 1 2 3 4
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091