Văn bản QPPL huyện
75/QĐ-UBND 18/01/2020

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

24/QĐ-UBND 13/01/2020

Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019

01/QĐ-UBND 03/01/2020

Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018

740/2019/QĐ-UBND 11/09/2019

Ngày: 11/9/2019 Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil Trích yếu: Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Đăk Mil

133/2019/QĐ-UBND 21/02/2019

Ngày: 21/02/2019 Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil Trích yếu: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đăk mil

248/2018/QĐ-UBND 21/03/2018

Ban hành Quy che quản ỉý và sử dụng Nghĩa trang huyện Dăk Mil

1382/QĐ-UBND 28/12/2017

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017

Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info