Cơ cấu tổ chức
III. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN 02/10/2019

Huyện Đắk Mil gồm có 13 phòng ban chuyên môn

Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info