Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
III. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN 02/10/2019

Huyện Đắk Mil gồm có 13 phòng ban chuyên môn

Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
138,474
Trong ngày: 168
Trong tháng: 765
Trong năm: 59,938