Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin nổi bậtThứ 4, Ngày 24/10/2018, 15:35

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

             Ngày 17/10/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phó Trưởng các ban Hội đồng nhân dân huyện, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

                    Đồng chí Phan Khánh Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

           Tại Hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; dự thảo Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; xem xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 26/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bổ sung kinh phí ngân sách năm 2018 cho các đơn vị, phòng ban thuộc huyện; dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị liên tịch (để thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021).

            

Toàn cảnh Hội nghị
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự, đồng chí Phan Khánh Tùng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị đã kết luận và giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân huyện hoàn chỉnh các dự thảo văn bản (Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021); chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, đồng chí Phan Khánh Tùng đã kết luận các nội dung trong Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 26/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp tình hình thực hiện thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại Hội nghị vào tháng 11/2018./.
Trúc Đào  - Chuyên viên Văn phòng

 


Số lượt người xem: 18Bản in Quay lại
Xem theo ngày: