Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin nổi bậtThứ 4, Ngày 30/05/2018, 09:05

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp huyện, xã năm 2018

Chiều ngày 24/5/2018, Thường trực HĐND huyện Đắk Mil tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2018, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND huyện; Thường trực UBMTTQVN huyện; Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND & UBND huyện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND xã, thị trấn; Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã, thị trấn và cán bộ Văn phòng trực tiếp tham mưu cho HĐND xã, thị trấn.

 

 
Ông Phan Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu
 khai mạc Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phan Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, Hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi về kết quả tổ chức các kỳ họp của Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm đánh giá, làm rõ những mặt đã làm được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức các kỳ họp của HĐND cấp huyện, xã trong thời gian qua; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu
tham luận của Thường trực HĐND huyện
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi kinh nghiệm tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn trong thời gian qua, theo đó, với sự nỗ lực, cố gắng của Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn, các ban của HĐND các xã, thị trấn và đại biểu HĐND từ huyện đến các xã, thị trấn công tác tổ chức các kỳ họp nhìn chung đã đảm bảo yêu cầu đặt ra theo hướng tiếp tục đổi mới, hiệu quả, thiết thực, được đại biểu và cử tri đánh giá cao. Công tác chuẩn bị tài liệu về cơ bản đảm bảo chất lượng về nội dung, hình thức; các dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác chỉ đạo, điều hành của chủ tọa kỳ họp đảm bảo dân chủ, tập trung, thống nhất, chặt chẽ, linh hoạt, phát huy được tinh thần trách nhiệm của đại biểu; nhiều vấn đề đại biểu quan tâm được chủ tọa điều hành lồng ghép với các nội dung để lãnh đạo UBND dễ giải trình, làm rõ, đồng thời định hướng vào những nội dung trọng tâm để đại biểu tập trung thảo luận và kết luận thống nhất ngay tại kỳ họp. Việc thảo luận tại hội trường đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, dân chủ; phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm; các nội dung chất vấn là những vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, thể hiện được trách nhiệm với cử tri; thông tin, tuyên truyền, phản ánh trước và sau kỳ họp đảm bảo kịp thời;Việc lập dự toán kinh phí hoạt động của HĐND xã, thị trấn cơ bản đảm bảo đúng quy định hiện hành;…
Toàn cảnh Hội nghị
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức kỳ họp vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm, như: Thời gian tổ chức kỳ họp HĐND thường kỳ ở các xã, thị trấn có địa phương rút ngắn so với kế hoạch nên đã ảnh hưởng đến chất lượng thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; thời gian gửi các tài liệu liên quan đến kỳ họp của một số đơn vị còn chậm so với quy định, đặc biệt là HĐND cấp xã; công tác thẩm tra còn bộc lộ một số hạn chế; một số đại biểu tham gia thảo luận chưa sâu sắc, còn ít câu hỏi chất vấn hay và chưa chất vấn đến cùng;Việc lập kinh phí hoạt động của HĐND và Thường trực HĐND xã, thị trấn còn chung chung;….
Phát biểu kết luận Hội nghị ông Phan Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nghiêm túc chỉ rõ những mặt đã đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện cũng như HĐND các xã, thị trấn; yêu cầu trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức các kỳ họp trước để thực hiện tốt hơn trong các kỳ họp tiếp theo; chỉ đạo sát sao và chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan trong công tác chuẩn bị các nội dung, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ; tiếp tục làm tốt công tác điều hành theo hướng đổi mới. Đặc biệt ưu tiên thời gian nhiều hơn cho công tác thảo luận tại hội trường, chất vấn, trả lời chất vấn, nhất là chú trọng lựa chọn những vấn đề được cử tri và đại biểu quan tâm; tiếp tục kiểm tra, theo dõi đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri./. 
Phạm Thủy - Văn phòng HĐND và UBND huyện
 
 
          

 


Số lượt người xem: 28Bản in Quay lại
Xem theo ngày: