Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lớp bồi dưỡng Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2018 đối với công chức cấp xã theo Đề án 124 (12/10)

Hội liên hiệp Phụ nữ xã Đức Mạnh ra mắt Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ tổng hợp Đức Mạnh (12/10)

Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho những người không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (11/10)

Xã Đắk R’La tổ chức toạ đàm kỷ niệm 27 năm ngày Quốc tế người cao tuổi (10/10)

Hội nghị thẩm định bản đồ hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Đắk Mil (21/09)