Skip Ribbon Commands
Skip to main content
UBND huyện Đắk Mil họp triển khai công tác phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn huyện (11/06)
Sáng ngày 11/6/2018, UBND huyện Đắk Mil tổ chức triển khai công tác phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn huyện. Tham dự họp có đồng chí Ngô Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Y tế, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện; Điện lực Đắk Mil; Viễn thông Đắk Mil; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mil.
Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2017 - 2018 (05/06)

Phụ nữ huyện Đăk Mil triển khai thực hiện công trình đường hoa (31/05)

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp huyện, xã năm 2018 (30/05)
Chiều ngày 24/5/2018, Thường trực HĐND huyện Đắk Mil tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2018, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND huyện; Thường trực UBMTTQVN huyện; Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND & UBND huyện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND xã, thị trấn; Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã, thị trấn và cán bộ Văn phòng trực tiếp tham mưu cho HĐND xã, thị trấn.
Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (28/05)
Ngày 25-5-2018, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm giúp các cấp ủy, cán bộ chủ chốt của huyện nắm được những nội dung, quan điểm cơ bản của Đảng tại Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII).