Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện; tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, anh ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2018 (27-11-2018)
Tải file: Tại đây
Tài liệu Hội nghị KT-XH 9 tháng đầu năm 2018 (26-09-2018)
  Tải tại đây
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý II, phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2018 (02-07-2018)
  Tải tài liệu: Tại đây   * Lưu ý: Tiến độ triển khai các công việc do UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị sec được cập nhập trước 8h ngày 03/7/2018 đề nghị các đơn vị theo dõi và cập nhập tài liệu.
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018 (04-04-2018)
Tải file: HoatDongAnh/Tài liệu họp 2018/BAO CAO QUI I-2018.rar
Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 (04-10-2017)
Tải file tại đây

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp