Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Huyện Đắk Mil đẩy mạnh hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (11/11)
          Ngày 25/9/2018 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 9/1/2018 cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông       Theo đó, có 90 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được ban hành. Trong đó...
Thủ tướng chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (31/10)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (21/10)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.
Thủ tướng chỉ thị tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành (15/07)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.
Thủ tướng chỉ thị rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng (14/03)
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.