Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nội quy tiếp công dânThứ 2, Ngày 28/11/2016, 11:20

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân huyện Đắk Mil

Ngày 27/01/2015, UBND huyện Đắk Mil ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân huyện Đắk Mil

 Xem Quyết định ban hành và Quy chế tại File đính kèm


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: