Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 10/2014 (26-11-2014)
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 9 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện (19-11-2014)
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền (19-11-2014)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm lâm (24-10-2014)
Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014 – 2020.
Quy định về đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu (23-09-2014)
Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nơi cư trú của công dân; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng và trách nhiệm quản lý cư trú.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp