Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LỊCH LÀM VIỆC HĐND-UBND HUYỆN
Lịch tuần từ: 21/01/2019 đến 27/01/2019
Thứ/Ngày Nội dung Địa điểm Thành phần tham dự Đính kèm
Thứ 6
25/01/2019
14h00 - h: GẶP MẶT KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TL ĐẢNG CSVN, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019KHÁCH SẠN HOÀNG ĐIỆP TT HĐ, LĐUB  
08h00 - h: ĐÓN TIẾP, GẶP MẶT QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ TRỞ VỀ ĐỊA PHƯƠNGTRUNG TÂM NHÀ VH TT HĐ, LĐUB  
Thứ 5
24/01/2019
13h30 - h: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG AN HUYỆN NĂM 2018; KH 2019CÔNG AN HUYỆN TTHĐ; ĐC HẢI PCTUB;  
08h00 - h: HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GDQPAN NĂM 2018; KH 2019PH SỐ 2 ĐC HẢI PCTUB  
Thứ 4
23/01/2019
14h00 - h: HỘI NGHỊ ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HUYỆNBCHQS HUYỆN ĐC HẢI PCTUB  
08h00 - h: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NÔNG, LÂM NGHIỆP NĂM 2018; KH NĂM 2019 PH SỐ 2 ĐC LŨY PCTUB  
Thứ 3
22/01/2019
14h00 - h: HỌP RÀ SOÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHONG TRÀO TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO, VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM XUÂN KỶ HỢI 2019UBND TỈNH ĐC HẢI PCTUB  
13h30 - h: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG ĐẢNG BỘ KHỐI CQCQPH SỐ 2 TTHĐ, LĐUB  
08h00 - h: LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN KHU VỰC XIIUBND TỈNH ĐC LŨY PCTUB  
08h00 - h: HỌP BTV HUYỆN ỦYHT HUYỆN ỦY TT HĐ, LĐUB  
Thứ 2
21/01/2019
14h00 - h: LÀM VIỆC VỚI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ VIỆT NAMPHÒNG KHÁCH ĐC LŨY PCT  
14h00 - h: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỚI CHÍNH PHỦ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA BCĐ 138, 389HT UBND TỈNH LĐUB  
13h30 - h: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI NĂM 2018PH SỐ 1 ĐC HẢI PCTUB  
07h30 - h: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2018HT BỘ CHQS TỈNH ĐC HẢI PCTUB