Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, giải phòng miền Nam, quốc tế lao động
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
Chấm dứt hoạt động một số dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện
Thông báo lịch giám sát việc thực hiện tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân tại Tòa án nhân dân huyện năm 2017
Kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Bộ chính trị, Ban bí thư liên quan đến công tác dân vận
40_Thông báo đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018
GM Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - anh ninh quý I năm 2018
Giấy mời họp ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13(mở rộng)
Mẫu phiếu thu thập thông tin dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức
Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KG&CN năm 2018
Giấy mời dự Hội nghị tin tình hình biển, đảo năm 2018
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQTW, ngày 28-01-2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng(khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước
Phát động phong trào thi đua yêu nước
Triển khai Thông báo số 178/TB-VPUBND, ngày 07/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Đăk nông
Thực hiện nghi thức Quốc tang đối với đồng chí Phan Văn Khải
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết 27-NQ/TW ngày 06-8-2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”
Giấy mời tổ chức buổi tiếp công dân (ông Nguyễn Viết Luận thường trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Đắk Mil)
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc khu A, khu G, khu F dự án Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đắk Mil
Báo cáo số lượng, chất lượng và tiền lương của CBCC cấp xã
BC công tác tuần từ ngày 05/3/2018 đến 09/3/2018
Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018
BC Chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018
Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018
BC Chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; tình hình kinh tế - XH, quốc phòng- an ninh tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018
Giấy mời Dự gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018
Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đắk Mil
Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

7
5
1
3
5
7
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3