Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giấy mời Dự gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018
Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02-2018
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Đắk Mil năm 2018
Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách hà nước, nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018
Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018
Nghị quyết về việc thông qua Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2018
Nghị quyết về việc thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện Đắk Mil năm 2018
Quyết định kiện toàn Ban Biên tập và Tổ Thư ký Trang thông tin điện tử huyện Đắk Mil
Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ
Giâý mời Dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XII
Nghị quyết về việc thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2018
Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018
Giấy mời tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 (mở rộng)
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của huyện Đắk Mil
Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển và niêm yết danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
Tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại khu vực Bắc Trung bộ năm 2017 tại Thanh Hóa
Phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng
Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động GDĐT trên địa bàn tỉnh
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 04, tháng 10/2017
Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 06-7-2012 của Huyện ủy (khóa XIII) về phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc nâng cấp đô thị Đăk Mil giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 03, tháng 10/2017
KH Thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU về thực hiện NQ 07-NQ/TW về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nhà nước để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện năm 2017
Vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra
Một số nội dung cần tập trung thông tin, tuyên truyền
Thẻ nhà báo của bà Võ Thị Lệ Thủy không còn giá trị sử dụng
Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 07-8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y đa khoa Trường Đại học Tây Nguyên năm 2017

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

7
4
5
1
9
8
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2