Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phát động phong trào thi đua yêu nước
Triển khai Thông báo số 178/TB-VPUBND, ngày 07/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Đăk nông
Thực hiện nghi thức Quốc tang đối với đồng chí Phan Văn Khải
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết 27-NQ/TW ngày 06-8-2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”
Giấy mời tổ chức buổi tiếp công dân (ông Nguyễn Viết Luận thường trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Đắk Mil)
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc khu A, khu G, khu F dự án Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đắk Mil
Báo cáo số lượng, chất lượng và tiền lương của CBCC cấp xã
BC công tác tuần từ ngày 05/3/2018 đến 09/3/2018
Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018
BC Chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018
Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018
BC Chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; tình hình kinh tế - XH, quốc phòng- an ninh tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018
Giấy mời Dự gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018
Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đắk Mil
Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02-2018
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Đắk Mil năm 2018
Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách hà nước, nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018
Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018
Nghị quyết về việc thông qua Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2018
Nghị quyết về việc thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện Đắk Mil năm 2018
Quyết định kiện toàn Ban Biên tập và Tổ Thư ký Trang thông tin điện tử huyện Đắk Mil
Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ
Giâý mời Dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XII
Nghị quyết về việc thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2018
Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

7
4
9
3
1
9
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5