Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ năm 2018 tại khu vực Tây Nguyên
QĐ phê duyệt Danh sách cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp huyện Đắk Mil
GM dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII
GM dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII
Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 2-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Giấy mời Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 31-CT-TU, ngày 09-3-2018 Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2018
Lấy ý kiến đóng góp Điều chỉnh, bổ sung, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đắk Mil đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
06_Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức đợt 2 năm 2018
07_06_Thông báo kỳ thi tiếng Hàn, cho người lao động Đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2018
Dự thảo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn huyện Đắk Mil
Dự thảo QĐ ban hành Quy định về quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Đắk Mil 2
Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, giải phòng miền Nam, quốc tế lao động
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
Chấm dứt hoạt động một số dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện
Thông báo lịch giám sát việc thực hiện tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân tại Tòa án nhân dân huyện năm 2017
Kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Bộ chính trị, Ban bí thư liên quan đến công tác dân vận
40_Thông báo đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018
GM Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - anh ninh quý I năm 2018
Giấy mời họp ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13(mở rộng)
Mẫu phiếu thu thập thông tin dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức
Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KG&CN năm 2018
Giấy mời dự Hội nghị tin tình hình biển, đảo năm 2018
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQTW, ngày 28-01-2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng(khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước
Phát động phong trào thi đua yêu nước
Triển khai Thông báo số 178/TB-VPUBND, ngày 07/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Đăk nông
Thực hiện nghi thức Quốc tang đối với đồng chí Phan Văn Khải
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết 27-NQ/TW ngày 06-8-2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

7
5
3
1
9
4
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2