Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo tham gia hội chợ hàng công thương- tiểu thủ công nghiệp và hàng tiêu dùng tại khu vực miền Bắc tỉnh Hoà Bình năm 2018
Thông báo thu hồi đất xây dựng CT: Hồ Núi lửa, xã Thuận an, huyện Đăk mil (hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ)
TB Công bố quy trình giải quyết hồ sơ cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy CN đủ điều kiện cửa hàng bán le LPG Chai
Thông báo Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Biển, đảo Việt Nam
TB Thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp không đúng quy định: Hà Văn Khiêm, Nguyễn Thị Hồ
Thông báo Thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp không đúng quy định: Hà Văn Khiêm, Nguyễn Thị Hồ trú tại thôn Đức Lợi, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil
Thông báo đường dây nóng để người dân tố giác tội phạm về rừng
Thông báo tham gia hội chợ trong nước
Thông báo không thu hồi giấy CNQSDĐ số BB425948, thửa đất số 920, tờ bản đồ số 3 (bản đồ thị trấn)
Tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam năm 2018"
Hướng dân tuyên truyền tuần 05, tháng 8/2018
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Thông báo triển khai chương trình phậu thuật dị tật vùng hàm mặt tháng 8/2018
Thông báo tham dự hội chợ trong nước
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Giấy mời đối thoại với bà Hoàng Thị Hoa vào lúc 14h ngày 12-7-2018
Quyết định về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC
Góp ý về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Đắk Mil đến năm 2035
Danh mục thông tin thuộc thẩm quyền UBND huyện Đắk Mil theo quy định tại Luật tiếp cận thông tin
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr-TU, ngày 08-5-2018 BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong
Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 08-5-2018 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ-TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới
Thông báo tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) vềChủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi tường
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện CT 25-CT/TU, ngày 19-5-2008 của Ban TV Tỉnh ủy về hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân găn với một địa chỉ nhân đạo
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2018
BC Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 06/5/2013 về ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo
309_BC Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ năm 2018 tại khu vực Tây Nguyên
QĐ phê duyệt Danh sách cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp huyện Đắk Mil

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

7
6
4
1
3
4
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4