Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề 122/TB-UBND TB Thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp: Nguyễn Ngọc Long, Hoàng Thị Hoa
Nội dung
Ngày bắt đầu 09/11/2018
Ngày kết thúc //
Đơn vị thông báo