Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Thông báo Thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp không đúng quy định: Hà Văn Khiêm, Nguyễn Thị Hồ trú tại thôn Đức Lợi, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil
Nội dung
Ngày bắt đầu 19/09/2018
Ngày kết thúc //
Đơn vị thông báo