Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề TB Thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp không đúng quy định: Hà Văn Khiêm, Nguyễn Thị Hồ
Nội dung
Ngày bắt đầu 19/09/2018
Ngày kết thúc //
Đơn vị thông báo